Additive manufacturing / 3D printingCircular EconomyOther National ProjectsSafe and sustainable food and feed

Investiguen la regeneració marina a partir de residus industrials

Investiguen la regeneració marina a partir de residus industrials

• El projecte SEASLAG aportarà solucions per combatre la disminució de la biodiversitat marina mitjançant la recerca i el desenvolupament d’un nou material sostenible per a la creació d’estructures de regeneració marina.

• La principal innovació diferencial consisteix en la incorporació i valorització de subproductes de la indústria siderúrgica i agroalimentària per a la construcció d’estructures marines per a la regeneració de la biodiversitat, contribuint a una economia circular i sostenible.


Un equip format per Ocean Ecostructures, Barna Steel (filial de CELSA Group), el Centre de Desenvolupament de Sistemes d’Adquisició Remota i Tractament de la Informació (SARTI) de la Universitat Politècnica de Catalunya – BarcelonaTech (UPC) i el Centre Tecnològic LEITAT ha iniciat el projecte Desenvolupament de nous materials per a estructures de regeneració marina a partir de subproductes de la indústria siderúrgica i agroalimentària (SEASLAG), per fer front a la pèrdua de la biodiversitat marina en l’àmbit mundial. Aquesta pèrdua de biodiversitat es deu principalment a la conversió dels hàbitats marins en entorns hostils per a la flora i la fauna marina, degut a l’augment de l’activitat costanera i el tràfic marítim, així com a la contaminació causada per l’abocament de residus a les aigües.

El passat 19 de gener va tenir lloc, a les instal·lacions del SARTI-UPC, a Vilanova i la Geltrú, la primera reunió pel llançament del projecte, que compta amb el suport d’ACCIÓ – Agència per la Competitivitat de l’Empresa, en la seva línia de subvencions a projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental de l’any 2022.

El projecte SEASLAG proposa una solució enfocada en una economia sostenible i circular que promou el desenvolupament social i econòmic respectuós amb el medi ambient i la conservació dels recursos naturals. Concretament, se centra en la recerca i el desenvolupament d’un nou material sostenible per a la creació d’estructures de regeneració ambiental que permetin el creixement de la biodiversitat marina. 

Per portar-ho a terme, i com a principal innovació diferencial del projecte SEASLAG,  s’estudiarà la incorporació i la valorització de subproductes obtinguts de la indústria siderúrgica, com ara l’escòria blanca, i de la indústria agroalimentària, com són les closques de bivalves i les closques d’ou, per desenvolupar un nou material natural per a la construcció d’estructures de regeneració marina. L’objectiu és maximitzar la capacitat de bioregeneració i fomentar l’economia circular, ja que amb això s’aconseguirà reduir l’ús de matèries primeres d’origen natural i valoritzar materials que actualment no tenen una segona vida.

Actualment, les solucions desenvolupades per a la regeneració marina es basen en la construcció d’esculls artificials utilitzant matèries primeres com el formigó, l’acer o els derivats del polipropilè, donant lloc a unes estructures resistents aptes pel creixement de la vida marina. Tot i tractar-se de solucions altament eficients, la construcció d’aquestes estructures comporta l’esgotament de recursos naturals. 

Ara, en el projecte SEASLAG, i a partir de les formulacions derivades dels subproductes de la indústria, es durà a terme el prototipatge d’estructures de regeneració marina mitjançant la tecnologia d’impressió 3D, amb l’objectiu d’optimitzar els dissenys que millor afavoreixin i consolidin els processos de bioregeneració.