Additive manufacturing / 3D printingRIS3CAT

LLAVOR 3D Community at INDUSTRY – La Comunitat LLAVOR 3D a INDUSTRY

On the 30th of October, Ã’scar Alonso, coordinator of the LLAVOR 3D Community, presented the Community during the INDUSTRY fair including its ongoing projects during a dedicated session. He exposed the R&D activities being carried out and how companies benefit from the adoption of additive manufacturing and 3D printing and how they improve their competitiveness.

En el marc de la fira INDUSTRY, Ã’scar Alonso, coordinador de la Comunitat LLAVOR 3D, presenta la Comunitat i els projectes que la conformen, mostrant la R+D que s’està duent a terme i com ajuda a les empreses per facilitar i accelerar l’adopció de la fabricació additiva i la impressió 3D amb l’objectiu de millorar la seva competitivitat. S’ha explicat què és la Comunitat RIS3CAT LLAVOR 3D i els quatre projectes que la conformen, i s’han mostrat els avenços més significatius de l’R+D en cadascun dels projectes.

General Assembly of LLAVOR 3D at IoT – Assemblea General de LLAVOR 3D al IoT

In addition, the LLAVOR 3D Community celebrated its General Assembly with all its partners on the 29th of October during a side event of the IOT Solutions World Congress, that took place from the 29th to the 31st of October in Barcelona. The event brought experts in the field of additive manufacturing and 3D printing together, presenting preliminary results of the ongoing projects of the LLAVOR 3D Community.

The LLAVOR 3D Community is coordinated by Leitat and is working on four different projects that develop new software tools, new materials, more efficient and versatile production processes, new post processes and surface treatments as well as new 3D printing applications.

More information here.

A més, la Comunitat LLAVOR 3D, liderada pel centre tecnològic Leitat, ha dut a terme l’Assemblea General de la Comunitat i la trobada anual de totes les entitats participants en el marc de la fira IOT Solutions World Congress. La trobada tenia com a objectiu posar en comú els avenços més significatius de l’R+D en cadascun dels projectes, presentats per les entitats i organitzats en els diferents eixos estratègics.

La comunitat LLAVOR 3D està coordinada per Leitat i treballa en quatre projectes diferents que desenvolupen noves eines de programari, nous materials, processos de producció més eficients i versàtils, nous processos de post i tractaments superficials així com noves aplicacions d’impressió 3D.

Més informació aquí.