Digital IndustryRIS3CAT

SMARTSPACE

SMARTSPACE

ABSTRACT

L’objectiu i repte global del projecte SMARTSPACE, amb títol “Desenvolupament d’una solució IoT per a les indústries de l‘hàbitat de Catalunya”, corresponent a la Comunitat RIS3CAT per a l’especialització intel·ligent a les indústries de la moda i l’hàbitat a Catalunya (ONEIDA), és desenvolupar una solució IoT de l’hàbitat (Internet of Things) composada per una sèrie de nous productes intel·ligents de l’hàbitat connectats a una plataforma IoT de l’hàbitat. Aquesta solució IoT ha d’empènyer a la industria
de l’hàbitat catalana a ampliar la seva oferta per incloure productes i dispositius connectats i afegir una diferenciació de cara als seus clients. El projecte vol ser un primer pas que animi a més fabricants i marques de l’hàbitat a introduir aquest factor diferencial dins del seu catàleg de productes i discurs com a marca i a facilitar la seva connexió a aquesta plataforma IoT de l’hàbitat o d’altres que puguin aparèixer en el futur.

 El desenvolupament d’aquesta solució IoT de l’hàbitat comporta les següents activitats:

– Desenvolupament dels següents productes “smart”:

• Prototip de mobiliari d’habitació d’hotel intel·ligent – Smart room furniture

• Prototip de butaca intel·ligent – Smart seat

• Prototip de guia automàtica intel·ligent – Smart drive

– Desenvolupament de les següents solucions tecnològiques per a productes smart de l’hàbitat:

• Mòdul de detecció de presència i moviment que s’integrarà dins l’smart drive.

• Mòduls electrònics comunicacions (gateway) per interconnectar smart products i Plataforma IoT.

• Nodes sensors IoT amb intel·ligència integrada per a detectar la qualitat ambiental en interiors.

– Desenvolupament de la Plataforma IoT de l’hàbitat en la què es connectaran els smart products.

– Muntatge d’un prototip integrat de la Solució IoT de l’hàbitat desenvolupada (productes “smart” i Plataforma IoT) i testeig i validació en un escenari d’ús real (p.e. centre sanitari-social, hotel).

 

Project Budget: 1.755.126,86€ €

Leitat Budget: 96.467,14€

Financial Framework: RIS3CAT

Contract number: COMRDI18-1-0006

Start Date: 01/11/2019

End Date: 18/06/2022

Contact Manager: I. Ortiz 

Aquest projecte ha estat cofinançat per ACCIÓ