Circular EconomyOther National ProjectsSafe and sustainable food and feed

Projecte GO DIIANA

Projecte GO DIIANA

Recentment s’ha iniciat el projecte GO DIIANA que té per títol “Desenvolupament d’una cadena de valor circular i sostenible basada en la integració d’insectes en aliments basats en proteïnes alternatives”. L’objectiu principal és promoure l’ús de proteïna d’insectes com a font de proteïna alternativa per al desenvolupament de productes innovadors per a l’alimentació humana. El consorci del projecte està format per les empreses ZYRCULAR PLANT i IBERINSECT, com a socis industrials, i LEITAT com a centre tecnològic col·laborador en tasques de recerca i desenvolupament.

En el projecte GO DIIANA s’estudiarà l’optimització dels processos de transformació de la larva de Tenebrio molitor, per tal d’obtenir ingredients alimentaris amb característiques i propietats millorades que s’ajustin als requeriments de la matriu alimentària final (perfil nutricional, propietats sensorials, propietats funcionals). El projecte establirà una cadena de valor integrada per al desenvolupament de productes per a alimentació humana basada en proteïna d’insectes de producció local, buscant un valor afegit per a l’accés a mercats d’exportació que valoren la traçabilitat, el control de la producció, la sostenibilitat i la viabilitat ambiental dels nous productes. Com a resultat final, el projecte s’enfocarà en proporcionar una solució que augmenti el lineal proteic i ampliï les opcions de tria del consumidor mitjançant el desenvolupament de nous aliments elaborats amb proteïna d’insecte.

El projecte ha estat finançat pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya en el marc de la convocatòria d’ajuts a la cooperació per a la innovació a través del foment de la creació de Grups Operatius de l’Associació Europea per a la Innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles i la realització de projectes pilot innovadors per part d’aquests grups.

El projecte està finançat a través de l’Operació 16.01.01 de Cooperació per a la innovació del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020.

 

Membres:

Amb el suport de: