Energy transition and decarbonization

5th Innovation Day in Anoia

On May 7 we celebrate the 5th Innovation Day in Anoia at the Innovation Center of Vilanova del Camí. This edition focuses on additive manufacturing and 3D printing, a topic of high importance with great future expectations. 3D printing technology rapid advances are one of the fundamental cornerstones of Industry 4.0, the new paradigm of future factories based on digitization. Currently, the business volume of 3D printing in the world stands at 4,200 million dollars, with a forecast of reaching 12,800 million dollars by 2020.

The event is aimed at all those people or companies that want to know the evolution of this technology, also for those companies that request it will be offered advice on the industrial adoption of these technologies.

Free assistance upon registration.


El proper 7 de maig celebrem les V jornades d’Innovació a l’Anoia en el Centre d’Innovació de l’Anoia de Vilanova del Camí. Aquesta edició centrada en la fabricació Aditiva/3DP, tema d’actualitat amb una gran projecció de futur. La tecnologia d’impressió 3D avança a passos de gegant, és un dels eixos fonamentals de la Indústria 4.0, el nou paradigma de les fàbriques del futur basat en la digitalització. Actualment, el volum de negoci de la impressió 3D al món se situa en els 4.200 milions de dòlars, amb la previsió que assoleixi els 12.800 milions de dòlars el 2020.

L’acte s’adreça a totes aquelles persones o empreses que vulguin conèixer l’evolució d’aquesta tecnologia, així mateix per aquelles empreses que ho demanin s’oferirà un assessorament en l’adopció industrial d’aquestes tecnologies.

Assistència gratuïta prèvia inscripció al següent enllaç: