News

Projecte Circular Racewear: Un pas ferm cap a una indústria tèxtil més sostenible

En un context on la lluita contra el canvi climàtic i la protecció del medi ambient esdevenen cada vegada més urgents, el projecte Circular Racewear emergeix com una iniciativa pionera que busca transformar la indústria tèxtil cap a un model més sostenible i circular. Aquesta iniciativa, finançada per l’Agència de Residus de Catalunya i impulsada per Marina Racewear amb la participació de Leitat, pretén redefinir el cicle de vida dels productes tèxtils, donant una nova vida a materials que d’altra manera acabarien en abocadors o incineradores.

Un model pioner de producció circular en acció a l’esport automòbil

El cor del projecte Circular Racewear resideix en la implementació d’un model de producció circular per part de Marina Racewear que s’articula de la següent manera:

  1. Recuperació: Es recuperarà roba de competició homologada que ha arribat al final de la seva vida útil, així com els retalls de la seva confecció, que actualment acaben en abocador o incineradora. En lloc de ser descartats, aquesta roba i retalls seran recollits a través d’un sistema de logística inversa..
  2. Creació: A partir dels materials recuperats, s’avaluarà la millor manera de produir-ne dos nous productes tèxtils d’alt valor per a la indústria: un fil i un no-teixit. La innovació i el disseny s’uneixen per crear peces tècniques amb un segell únic: la sostenibilitat.

Objectius ambiciosos per a un futur més verd

El projecte Circular Racewear persegueix amb determinació dos objectius principals:

  1. Reducció de l’impacte ambiental: Circular Racewear s’erigeix com una resposta a la problemàtica existent, amb l’objectiu de minimitzar la generació de residus tèxtils i contribuir a la protecció del medi ambient.
  2. Promoció de l’economia circular: El projecte adopta els principis de l’economia circular com a guia fonamental. Es tracta d’un model de producció que s’allunya del tradicional model lineal i aposta per la reutilització, el reciclatge i el tancament del cicle de vida dels materials.

Des de Leitat calcularem el benefici ambiental del pilot i donarem suport a MARINA RACEWEAR en aquesta estratègia per ser més circulars.

Un compromís amb la comunicació ambiental

Els impulsors del projecte Circular Racewear donaran a conèixer tant de manera interna com externa la rellevància de dur a terme aquesta iniciativa d’economia circular, per tal de sensibilitzar sobre la problemàtica, i en comunicaran els resultats obtinguts. A través de canals com el perfil de LinkedIn de Projects Blog Leitat, s’informarà sobre les novetats i els detalls d’aquesta iniciativa.

Un pas necessari cap a un canvi sistèmic

El projecte Circular Racewear representa un pas important en la direcció correcta, un exemple concret de com la innovació i la col·laboració poden transformar la indústria tèxtil cap a un model més sostenible. Es tracta d’una iniciativa que no només busca reduir l’impacte ambiental d’aquest sector, sinó que també pretén inspirar i motivar a altres actors a adoptar pràctiques més responsables. La seva implementació exitosa no només beneficiarà al medi ambient, sinó que també pot contribuir a la creació de nous llocs de treball i a l’impuls de l’economia circular a Catalunya.